KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe bağlı “Uygulama Rehberi” 07.12.2020 Tarihinde Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmıştır.

Kimler başvurabilir?

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kolektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

Yatırım Konuları Nelerdir?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

  1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

  2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

  3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

  4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

  5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

  6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

  7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

  hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

Yeni Yatırımlar İçin   :3.000.000-TL

Tamamlama Yatırımları İçin   :2.000.000-TL

 Kapasite Artırımı Yatırımları İçin  :1.500.000-TL

Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin  : 1.500.000-TL