TKDK IPARD Programı

IPARD’ın genel amaçları nelerdir?

 1. Hedeflenen yatırımlarla tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkıda bulunulması; bunun yanında, genişleme paketinde belirtilen gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre veya diğer standartlarla ilgili AB müktesebatının üstlenilmesinin teşvik edilmesi
 2. Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasının teşvik edilmesi 

IPARD’ın spesifik amaçları nelerdir?

Eksen1:Tarım sektörünün etkinliğinin ve rekabet gücünün arttırılması suretiyle adaptasyonunun sağlanması ve topluluk standartlarının uygulanması.

Eksen2:Tarım-çevre ve Leader tedbirleri için hazırlık faaliyetleri

Eksen3:Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, yaşam kalitesinin ve kırsal alanların cazibesinin arttırılması.

Proje Başvurusu yapılabilecek yatırım konuları ve İller:

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım 

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım  

Süt ve Süt Ürünlerinin İş lenmesi ve Pazarlanması 

Et ve Et Ürünlerinin İş lenmesi ve Pazarlanması 

Meyve ve Sebzelerin İş lenmesi ve Pazarlanması 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi  

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi 

Kırsal Turizm 

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 

Tedbirlerin İllere Dağılımı 1. Uygulama dönemi İlleri

AFYONKARAHİSAR

AMASYA

BALIKESİR

ÇORUM

DİYARBAKIR

ERZURUM

HATAY

ISPARTA

KAHRAMANMARAŞ

KARS

KONYA

MALATYA

ORDU

SAMSUN

SİVAS

ŞANLIURFA

TOKAT

TRABZON

VAN

YOZGAT

2. Uygulama dönemi illeri

AĞRI

AKSARAY

ANKARA

ARDAHAN

AYDIN

BURDUR

BURSA

ÇANAKKALE

ÇANKIRI

DENİZLİ

ELAZIĞ

ERZİNCAN

GİRESUN

MERSİN

KASTAMONU

KÜTAHYA

MANİSA

MARDİN

MUŞ

NEVŞEHİR

UŞAK

KARAMAN

TKDK IPARD HAKKINDA

IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. “Kalkınma, öncelikle kırsalda başlamalı” fikri ile Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerin, kırsal kesimin uğraş alanı olan tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında hibe destekleri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye’de proje kabul, değerlendirme, kontrol ve ödeme işlerinin tamamı için Avrupa Birliği akredite kuruluşu olan kurum, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalışan Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) dur. 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonunca onaylanan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD projesi) ; Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılmasından önceki süreçteki öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

TKDK IPARD Programı Kapsamında çeşitli konular desteklenmektedir. Bunlar;

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Soğuk Hava Depolarının Yapımı
 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünleri İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
 • Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Yetiştiriciliği
 • Fide ve Fidan Yetiştiriciliği
 • Mantar ve Misel Yetiştiriciliği
 • Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yukarıdaki başlıklar ile ilgili projeler için hibe destek oranları % 50 ile % 70 arasında değişmektedir. IPARD projeleri ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Dağlık alanlarda ve kadınların öncülüğünde yapılan projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Yapılacak projenin uygun harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. Ayrıca işletmenin kendi tüketimini karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi için de destek verilmektedir.

Proje Arazisi

Proje, uygulaması yapılacak arazi seçimi için en önemli kural, inşaat ruhsatı verecek kurum (Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki yerler için Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir kapsamında olmayan yerler için İl Özel İdaresi ya da belediye mücavir alanı sınırında bulunan araziler için bağlı bulunduğu Belediye) kriterlerine uygun olmakla beraber, uygulanacak projenin kapsamına yeterli alana sahip olmalıdır. Ayrıca proje uygulanacak arazi, proje sahibi mülkiyetinde ya da üst kullanım hakkı ile birlikte en az 7 yıllık kiralanarak uygulanabilmektedir.

Desteklenen İller

TKDK IPARD programı ülke genelinde kapsama alanını sürekli olarak genişletmekte olup şu anda 42 ilde faaliyet göstermektedir.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

İllerini kapsamakta olup bu iller ile bağlı ilçe ve köylerindeki kırsal ve dağlık alanlar dahilindeki projeler ile yatırımlara destek sağlamaktadır.

Proje Süresi

Destekten yararlanan işletmelerin 5 yıllık süre zarfında faal vaziyette sürdürülmeleri zorunludur. Bu süre sonuna kadar proje kapsamındaki tesis, proje sahibi tarafından işletilmesi zorunlu olup satışı ve devri yapılamaz.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Kredi Protokolü İmzalayan Kooperatif ve Bankalar

TKDK ile aşağıda belirtilen kurumlar arasında IPARD Programının desteklenmesi için protokol imzalanmıştır. Proje için kullanılacak olan kredi niyet mektubunu, söz konusu bankaların herhangi birinden temin etmek mümkündür.